Seminář na téma - Daň z přidané hodnoty

TERMÍN : 9. 10. 2008 / 09,30 - 14,00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ : OHK Břeclav, zasedací místnost, 1. patro

PŘEDNÁŠÍ : Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení

účetních a daňových poradců v Brně

PROGRAM :

Daň z přidané hodnoty prochází v tomto roce legislativními změnami, rozsáhlá novela zákona byla vydána ve Sbírce v srpnu 2008. Současně prochází celá tato oblast náročným výkladovým procesem.

Cílem tohoto semináře je proto podrobný rozbor aktuálních problematických ustanovení zákona o DPH a ukázka řady praktických důsledků pro podnikatelské subjekty.

Seminář je tematicky zaměřen jak na tuzemská, tak i unijní a zahraniční plnění.

Seminář je podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje

Cena semináře:

Základní cena 1 200,- Kč vč. DPH 19%

Členové OHK Břeclav 400,- Kč vč. DPH 19%

Kontakt a bližší informace:

Michaela Vaidová, BA (Hons), OHK Břeclav, nám. T.G. Masaryka 10, 690 02 Břeclav, tel.: 519 326 116, fax: 519 374 126, e-mail: informatika.ohk@breclav.net, http://www.ohkbreclav.cz . Zapsáno u KobS Brno v odd. A, vložka 5459, IČO: 494 544 63, DIČ:CZ-49454463.


Platba:

Poukažte na ČSOB a.s., pobočka Břeclav účet č. 675660453/0300, var. symbol – 091008. Kopii bankovního výpisu zašlete laskavě s vyplněnou přihláškou nebo předložte při prezenci. Tato pozvánka obsahuje všechny náležitosti a nahrazuje fakturu. OHK Břeclav je plátcem DPH. Za UZP je považován den uskutečnění semináře. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 2 dny před konáním akce. Cena semináře je včetně materiálů a občerstvení.

Datum: 
09.10.2008 09:30
PřílohaVelikost
Příhláška k semináři58 KB