Seminář - Daně z příjmu fyzických a právnických osob 2008 s výhledem na rok 2009

Datum: 
15.12.2008 09:00

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na seminář

Daně z příjmu fyzických a právnických osob 2008 s výhledem na rok 2009

Termín:

15.12.2008 od 9.00 hodin (prezence od 9.00 hodin)

Místo konání:

školicí místnost OHK – Kyjov, Svatoborská 591

Lektor:

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

Obsah přednášky:

  • změny daňových a nedaňových nákladů

  • úroky z úvěrů a půjček

  • zaměstnanecké benefity

  • odpisy hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení

  • obvyklé ceny – pojem, aktuální stav, spřízněné osoby, konkrétní příklady

  • opravné položky k pohledávkám

  • další aktuální informace

Po skončení přednášky bude možno s lektorem semináře konzultovat individuální firemní případy.

Cena

(osoba/firma)

Členské firmy, veřejná správa, NNO

500,-

Základní cena

950,-

Pozn. v ceně je zahrnuto občerstvení a případné výukové materiály

Platba:

  • převodním příkazem: ČSOB, a. s., účet č. 217631380/0300, variabilní symbol: 081215. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete laskavě společně s vyplněnou přihláškou na OHK Hodonín (fax: 518 610 621, e-mail: vzdelavani@ohkhodonin.cz). Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.

  • v hotovosti, v den konání semináře

Vaši účast potvrďte, prosím, elektronicky prostřednictvím www.ohkhodonin.cz (viz přihlašovna) nebo na těchto kontaktech:

Lukáš Pilát, tel./fax: 518 610 621, 775 610 513

e-mail: vzdelavani@ohkhodonin.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na seminář: ”Daně z příjmu FO a PO“

Jméno:

Příjmení:

Organizace:

Adresa:

IČ:

Telefon/fax:

Email:

Způsob platby:

převodem hotově

Podpis, razítko:

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií