Exportní příležitosti pro české firmy

Datum: 
06.11.2008 09:00

Regionální exportní místo CzechTrade Brno a Jihlava

Vás zvou dne 6.11.2008 na

KONZULTAČNÍ DEN

s ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade v Moskvě

panem Jiřím Mašatou na téma

Exportní příležitosti pro české firmy

v Rusku

Cíl:

Představení aktuálních oborových příležitostí a konkrétních služeb zahraniční kanceláře CzechTrade v Moskvě, seznámení se s konkurenceschopným výrobkem či službou a exportním záměrem české firmy s cílem společně projednat možnosti prosazení firmy na ruském trhu.

Obsah:

Jde o hodinovou komoditně zaměřenou konzultaci, v jejímž rámci Vám bude prezentován návrh doporučených kroků při vstupu Vaší firmy na zahraniční trh s využitím služeb zahraniční kanceláře CzechTrade. Konzultace je také příležitostí k bližšímu seznámení zahraniční kanceláře v Moskvě s komoditou i Vaší firmou, což je předpokladem k účinnému prosazování Vašich obchodních zájmů na ruském trhu. V rámci konzultace bude každý účastník individuálně seznámen s aktuálními oborovými příležitostmi ruského trhu.

Komoditní zaměření: všechny komodity

Místo konání: OHK Brno-venkov

Dvořákova 14(1.patro)

602 00 BRNO

Termín: čtvrtek 6.listopadu 2008, čas konání bude sdělen každému individuálně

Kontaktní osoba: Ivan Kameník tel.724 613 800

Kontaktní údaje: ivan.kamenik@czechtrade.cz

Cena: 1500,- je možno zaplatit během konzultace

( v hotovosti proti daňovému dokladu)

Poznámka:

__________________________________________________________________________________

Těšíme se, že naši individuální nabídku využijete a toto osobní setkání

se stane základem vzájemné hlubší spolupráce.

Závazná přihláška na Konzultační den s ředitelem ZK CT v Moskvě pořádaný dne 6.11.2008:

Firma (název, adresa): ………………………………………………………………………………………..

Jméno účastníka/ů: ... …………………………………………………………………………………….

IČO: …………………………………… DIČ: …………………………………………………

Tel: …………………………………… Fax.: ………………………………………………...

.

E- mail: .…………………………………… www: ………………………………………………...

Výrobní zaměření – výrobek, služba - (popis + tř. celního sazebníku): ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Představení exportního záměru do Ruska: ………………………………………………………………………………………………..…………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Konkrétní dotazy s vazbou k danému teritoriu (případně specifikace možné asistence ZK Moskva):

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

....................................................... ..........................................

razítko a podpis účastníka datum