DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKATELE - OBLASTI PODPORY PODNIKÁNÍ

Datum: 
19.11.2008 09:30

Okresní hospodářská komora Břeclav

nám. T.G.Masaryka 10, 690 02 Břeclav, Česká republika

si Vás dovoluje pozvat na seminářDOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKATELE - OBLASTI PODPORY PODNIKÁNÍ

TERMÍN : 19. 11. 2008 / 09,30 - 12,00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ : OHK Břeclav, zasedací místnost, 1. patro

PŘEDNÁŠÍ : Ing. Renata Dvořáková – EUROVISION, a.s.

PROGRAM :

 • Programy v oblasti podpory podnikání – OPPI

 • Základní podmínky a principy

  • Aktuální výzvy – konkrétní podmínky

  • Základní informace o dalších připravovaných programech

 • Ostatní programy podpory MSP -základní principy, podmínky, podporované oblasti

 • Cestovní ruch

  • Vzdělávání

  • Životní prostředí

 • Zkušenosti z konkrétních, již realizovaných projektů; představení firmy, nabízené služby, reference v prezentovaných oblastech podpor

 • Diskuse

VSTUP ZDARMA

Seminář je podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje

Cena semináře:

Základní cena

VSTUP ZDARMA

Členové OHK Břeclav

VSTUP ZDARMA

Kontakt a bližší informace:

Michaela Vaidová, BA (Hons), OHK Břeclav, nám. T.G. Masaryka 10, 690 02 Břeclav, tel.: 519 326 116, fax: 519 374 126, e-mail: informatika.ohk@breclav.net, http://www.ohkbreclav.cz . Zapsáno u KobS Brno v odd. A, vložka 5459,

IČO: 494 544 63, DIČ:CZ-49454463.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška na seminář:

Dotační možnosti pro MSP – 19. listopadu 2008

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………

Firma, adresa: ………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ………………………………Fax: ……………………………. …….

E-mail: ………………………………

Podpis, razítko

Uzávěrka přihlášek: 14. listopadu 2008