Pozvánka na oborové setkání k inovaci výrobků

Datum: 
25.11.2008 08:45

25. listopadu 2008, Hotel ZÁMEČEK Mikulov, salonek

PROGRAM:

8:45 – 9:00 Registrace účastníků

9:00 – 9:15 Zahájení oborového setkání k inovaci výrobků

  • Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

9:15 – 10:00 Inovace výrobku pomocí 3D digitalizace a rapid prototyping

  • Ing. Daniel Koutný Ph.D, Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno

10:00 – 10:15 Coffee break

10:15 – 11:00 Aplikace Metody konečných prvků ve strojírenství

Kurz MKP v rámci European school of Computer aided engineering technology

  • Josef Šesták, Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno

11:00 – 11:30 Vzdělávání v oblasti průmyslového designu

  • Ing. Mirka Roučková, SSPŠ Břeclav – CULTUS, s.r.o.

11:30 – 12:00 Diskuse

12:00 Závěrečný raut

Oborové setkání bylo podpořeno z rozpočtu Jihomoravského kraje.

NÁVRATKA NA OBOROVÉ SETKÁNÍ K INOVACI VÝROBKŮ

25. listopadu 2008, Hotel ZÁMEČEK Mikulov, salonek

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………

Firma, adresa: ………………………………………………………………………………

Telefon: ……………………………… E-mail: …………………………………

Podpis, razítko: ……………………

VSTUP ZDARMA

Uzávěrka přihlášek 20. listopadu 2008