Konzultační seminář o praktickém provádění intrastatu

Datum: 
06.01.2009 09:00

Okresní hospodářská komora hodonín si Vás dovoluje pozvat na

KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ O PRAKTICKÉM PROVÁDĚNÍ INTRASTATU

S účinností od 1. ledna 2009 byla vydána vyhláška č. 393/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 563/2006 Sb.

Obsah semináře:

 • Výklad všech změn v provádění Intrastatu v roce 2009, vyplývajících z novelizované vyhlášky č. 201/2005 Sb.

  • omezení možnosti podávání výkazu pro Intrastat na předepsaném tiskopise,

  • nový způsob vykazování údajů o dodacích podmínkách,

  • nový seznam kódů povahy transakcí,

  • nová pravidla pro určení fakturované hodnoty zboží vykazované do Intrastatu,

  • nové postupy související se vznikem povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu.

Cena

(osoba/firma)

Členské firmy, veřejná správa, NNO

500,- (vč. 19 % DPH)

Základní cena

990,- (vč. 19 % DPH)

Platba:

 • převodním příkazem: ČSOB, a. s., účet č. 217631380/0300, variabilní symbol: 060109. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete laskavě společně s vyplněnou přihláškou na OHK Hodonín (fax: 518 610 621, e-mail: vzdelavni@ohkhodonin.cz). Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce

 • v hotovosti, v den konání semináře

Těšíme se na Vaši účast!

Přihlaste se on-line na www.ohkhodonin.cz (viz přihlašovna) nebo prostřednictvím kontaktů:

Lukáš Pilát, tel./fax: 518 610 621, 775 610 513, 775 610 535,

e-mail: vzdelavani@ohkhodonin.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na seminář: ”O provádění intrastatu“ – 6.1.2009

Jméno:

Příjmení:

Organizace:

Adresa:

IČ:

Telefon/fax:

Email:

Způsob platby:

Podpis, razítko: