Veřejné zakázky v roce 2009

Datum: 
13.01.2009 09:00

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na seminář

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2009

Obsah semináře:

Novely: zák. č. 110/2007 Sb., zák. č. 76/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., nové finanční limity

Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., finanční limity pro účely koncesního zákona

Působnost zákona, kategorie zadavatelů

Druhy veřejných zakázek

Zadávací postupy, zadávací řízení (soutěžní dialog, rámcové smlouvy)

Relevantní činnosti, definování základních pojmů (terminologie) rozdělení VZ

Jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění

Kvalifikace dodavatelů, subdodavatelů, přidružená osoba

Námitky, výkon dohledu, nálezy ÚOHS

Zadávací dokumentace a odpovědnost za vymezení předmětu plnění, obvyklé

chyby, rozšiřování veřejné zakázky – zákonné postupy

Zatřídění zakázek, jejich financování, související daňové a účetní otázky

Dynamický nákupní systém, rámcové smlouvy, soutěžní dialog

Cena

(osoba/firma)

Členské firmy, veřejná správa, NNO

500,- (vč. 19 % DPH)

Základní cena

990,- (vč. 19 % DPH)

Platba:

  • převodním příkazem: ČSOB, a. s., účet č. 217631380/0300, variabilní symbol: 060113. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete laskavě společně s vyplněnou přihláškou na OHK Hodonín (fax: 518 610 621, e-mail: vzdelavni@ohkhodonin.cz). Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce

  • v hotovosti, v den konání semináře

Těšíme se na Vaši účast!

Přihlaste se on-line na www.ohkhodonin.cz (viz přihlašovna) nebo prostřednictvím kontaktů:

Lukáš Pilát, tel./fax: 518 610 621, 775 610 513, 775 610 535,

e-mail: vzdelavani@ohkhodonin.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na seminář: ”Veřejné zakázky v roce 2009“ – 13.1.2009

Jméno:

Příjmení:

Organizace:

Adresa:

IČ:

Telefon/fax:

Email:

Způsob platby:

Podpis, razítko: