Valná hromada – shromáždění delegátů JMHK

Datum: 
15.12.2008 14:00

Vážená paní,

Vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na zasedání

Valná hromada – shromáždění delegátů JMHK“, které se konná v pondělí 15. prosince 2008 od 14:00 hod.

v Želešicích u Brna v penzionu Victoria (www.penzion-victoria.cz).

Program:

1. Zahájení

2. Volby orgánů shromáždění

- skrutátorů, zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhové komise

3. Zpráva představenstva o činnosti za uplynulé období

- zpráva o činnosti, hospodaření a schválení účetní uzávěrky

4. Zpráva dozorčí rady o činnosti za uplynulé období

5. Návrh finančního plánu na rok 2009

6. Stanovení hlavních úkolů na rok 2009

7. Představení delegátů na sněm HK ČR na rok 2009

8. Ukončení členství OHK Znojmo

9. Diskuze

10. Přijetí usnesení

11. Závěr

V případě neúčasti nadpoloviční většiny zapsaných delegátů se shromáždění „Valná hromada – shromáždění delegátů JMHK“ svolává na pondělí 15. prosince 2008 od 14:15 hod.

Těším se na setkání s Vámi

Miroslav Kasáček

předseda představenstva JMHK