Seminář na téma - Nové celní předpisy

TERMÍN : 14. listopadu 2008 / 09,30 - 14,00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ : OHK Břeclav, zasedací místnost, 1. patro

PŘEDNÁŠÍ : JUDr. Pavel Matoušek - jednatel P-P MAT, s.r.o.

PROGRAM :

- Nový celní sazebník pro rok 2009

- Nový modernizovaný celní kodex EU

- Nové celní režimy

- Oprávněný hospodářský subjekt AEO

- Zařazování zboží, TARIC, závazná informace o sazebním zařazení zboží, databáze EBTI

- Clo, celní hodnota, přímé obchodní náklady a dodací podmínky Incoterms 2000

- Možnosti snížení výše celního dluhu u dovozu zboží(preference, osvobození zboží od cla)

- Původ zboží

- Oprávněný hospodářský subjekt (AEO)

- Následné kontroly

- Porušení celních předpisů a sankce

- Diskuse

Seminář je podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje

Cena semináře:

Základní cena 1.200,- Kč vč. DPH 19%

Členové OHK Břeclav 400,- Kč vč. DPH 19%

Kontakt a bližší informace:

Michaela Vaidová, BA (Hons), OHK Břeclav, nám. T.G. Masaryka 10, 690 02 Břeclav, tel.: 519 326 116, fax: 519 374 126, e-mail: informatika.ohk@breclav.net, http://www.ohkbreclav.cz . Zapsáno u KobS Brno v odd. A, vložka 5459,

IČO: 494 544 63, DIČ:CZ-49454463.Platba:

Poukažte na ČSOB a.s., pobočka Břeclav účet č. 675660453/0300, var.symbol –14112008. Kopii bankovního výpisu zašlete laskavě s vyplněnou přihláškou nebo předložte při prezenci. Tato pozvánka obsahuje všechny náležitosti a nahrazuje fakturu. OHK Břeclav je plátcem DPH. Za UZP je považován den uskutečnění semináře. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 2 dny před konáním akce. Cena semináře je včetně materiálů a občerstvení.

Datum: 
14.11.2008 09:30
PřílohaVelikost
Příhláška pro seminář66.5 KB