Okresní hospodářská komora Brno - venkov

Okresní hospodářská komora Brno - venkov
Dvořákova 14
602 00 Brno

tel. 542 215 229 , 542 211 379
fax: 542 215 231
E-mail: info@ohkbv.cz

www.ohkbv.cz

Okresní hospodářská komora Brno – venkov

Okresní hospodářská komora Brno - venkov (OHK Brno - venkov) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb. a od roku 1995 pracuje jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory ČR. OHK Brno - venkov je právnickou osobou a je zapsána v obchodním rejstříku.

Komora slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů svých členů.

Působnost OHK Brno - venkov je upravena statutem, jednacím řádem a ostatními vnitřními předpisy.

Komora v rámci své působnosti zejména

poskytuje poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností,

organizuje vzdělávací činnost, informační servis profesního vzdělávání a forem rekvalifikace,

navazuje a rozvíjí styky s komorami a odbornými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody,

vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů.


Kde nás najdete?

Okresní hospodářská komora Brno - venkov

Dvořákova 14

602 00 Brno

tel. 542 215 229 , 542 211 379

fax: 542 215 231

E-mail: info@ohkbv.cz

IČO:607 26 261

Informační místa

Informační místo pro podnikatele (InMP) – ŠLAPANICE

Ivana Brzobohatá
Tel. 542 211 379 , 724 613 016 , marketing@ohkbv.cz

Veronika Němcová
Tel. 542 215 229 ,724 613 002 , info@ohkbv.cz
Adresa: Dvořákova 14, 602 00 Brno

Informační místo pro podnikatele (InMP) – ŽIDLOCHOVICE

Ludmila Listová
Tel. 547 231 252, 724 613 003 , imp-zidlochovice@ohkbv.cz

adresa: Nádražní 3, 667 01 Židlochovice

KOMPLEXNÍ PROGRAM PODPORY PODNIKÁNÍ

1. DOTAČNÍ POLITIKA A PODPORA PODNIKÁNÍ
2. PRÁVNÍ PROBLEMATIKA
3. PŘEKLADATELSKÁ ČINNOST
4. EKONOMICKÉ A ORGANIZAČNÍ PORADENSTVÍ
5. ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
6. FINANČNÍ PORADENSTVÍ
7. ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ
8. STRATEGIE
9. PORADENSTVÍ PRO PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ
10. SLUŽBY V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ
11. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

Představenstvo

Předseda představenstva
Miroslav Kasáček

Místopředsedové
Mgr. Ludmila Nolčová
Ing. Zdenek Machaň.
Jaromír Kratochvíl

Členové představenstva OHK Brno - venkov
Ing. Pavel Grygar
Ivan Tomšů
Michal Kadlec
Ing. Marek Vrbka
Ing. Rostislav Mitrenga
Ing. Marek Juha
JUDr. Zdeněk Bouček
Ing. Zbyněk Pokorný
Bronislav Krátký

Dozorčí rada OHK Brno – venkov
Ing. arch. Bohuslav Holčík, CSc.
Ing. Zdeněk Ondráček
Ing. Antonín Vojta
Milan Severa
Ing. Josef Pikola

PřílohaVelikost
Statut Okresni hospodarske komory Brno.doc52.5 KB