Okresní hospodářská komora Vyškov

Okresní hospodářská komora Vyškov
Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov
tel./fax: 517 348 324 / 517 347 332
e-mail: ohk@vys.czn.cz
www.ohkvyskov.cz

IČ: 60714948
DIČ: CZ60714948
č.ú.: 153388683/0300

Vedoucí úřadu: Jiří Pinkas DiS.
Informační místo pro podnikatele: Ing. Zdeněk Krmníček

Předseda představenstva: Ing.Stanislav Holemý
Členové představenstva: Ing. Aleš Kafoněk, Roman Celý, Ing. Petr Wagner, JUDr. Marie Kolísková
Dozorčí rada: PhDr. Antonín Holubář, Jaroslav Pavlík, Ing. Pavel Horáček

OHK Vyškov se zaměřuje na rozšíření svého vlivu v regionu a tím i možnosti ovlivňovat pozitivní vývoj v podnikatelském prostředí. Komora má 65 členů ve stejném poměru právnických a fyzických osob.
Provozuje Informačního místo pro podnikatele, které poskytuje své služby nepřetržitě od roku 2004. V rámci partnerství s BEVE, spol. s r.o. se podílela na projektech EU, které přispívají ke zlepšení podmínek vstupu do podnikání,v jeho počátečním období, ale také se angažují v aktivní politice zaměstnanosti.