Práva a povinosti členů KHK JMK

  • podílet se na základě dobrovolnosti a demokratických principů na činnosti KHK JMK
  • zúčastňovat se jednání valné hromady - shromáždění delegátů, představenstva a dalších akcí KHK JMK a spolurozhodovat činnosti KHK JMK, jakož se podílet v odborných sekcích, komisích, pracovních skupinách na činnosti KHK JMK
  • vyjadřovat se k činnosti orgánů KHK JMK
  • vyžadovat od předsedy a ředitele zajištění poskytnutých služeb KHK JMK
  • prosazovat a vysvětlovat stanoviska, doporučení či rozhodnutí orgánů KHK JMK
  • podílet se na hospodaření KHK JMK a platit řádně členské příspěvky
  • poskytovat orgánům KHK JMK informace, které jsou nezbytné k zabezpečení poslání a činnosti KHK JMK a ochraně společných zájmů KHK JMK a jeho zakladatelů