Seminář na téma - Obchodní němčina

TERMÍN : 13. – 17. 10. 2008 / 16,00 - 19,15 hod.

MÍSTO KONÁNÍ : Jazyková agentura LINGUA, nám. T.G. Masaryka 10, Břeclav,

2. patro

PŘEDNÁŠÍ : Mgr. Hana Trpělková – Jazyková agentura LINGUA

PROGRAM :

Jazyková agentura LINGUA ve spolupráci s OHK Břeclav pořádá seminář obchodní němčiny. Cílem semináře je zdokonalit jazykovou znalost pracovníků, kteří přicházejí do styku s cizojazyčným prostředím, zejména v oblasti ekonomické a obchodní, ale též v oblasti běžného kontaktu a komunikace.

Náplň: Souborná revize gramatiky daného jazyka, Korespondence v cizím jazyce, Telefonování, Mezinárodní obchod, Peněžní problematika, Schůzky a jednání, Obchodní a ekonomické termíny v cizím jazyce, Tematicky zaměřená konverzace.

Učební materiály obdrží účastníci po příchodu.

Seminář není vhodný pro úplné začátečníky! Kapacita omezena!

Seminář je podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje

Cena semináře:

Základní cena 3.500,- Kč

Členkové OHK Břeclav 1.500,- Kč

Kontakt a bližší informace:

Michaela Vaidová, BA (Hons), OHK Břeclav, nám. T.G. Masaryka 10, 690 02 Břeclav, tel.: 519 326 116, fax: 519 374 126, e-mail: informatika.ohk@breclav.net, http://www.ohkbreclav.cz . Zapsáno u KobS Brno v odd. A, vložka 5459, IČO: 494 544 63, DIČ:CZ-49454463.

Platba:

Poukažte na ČSOB a.s., pobočka Břeclav účet č. 675660453/0300, var. symbol – 131008. Kopii bankovního výpisu zašlete laskavě s vyplněnou přihláškou nebo předložte při prezenci. Tato pozvánka obsahuje všechny náležitosti a nahrazuje fakturu. OHK Břeclav je plátcem DPH. Za UZP je považován den uskutečnění semináře. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 2 dny před konáním akce. Cena semináře je včetně materiálů a občerstvení.

Datum: 
13.10.2008 16:00
PřílohaVelikost
Obchodni_NJ_131008.doc62.5 KB