Struktura KHK JMK

Orgány Krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje

  • valná hromada
  • představenstvo KHK JMK
  • předseda představenstva KHK JMK
  • místopředsedové představenstva KHK JMK
  • dozorčí rada KHK JMK
  • úřad KHK JMK

 

Struktura Krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje

Ředitel úřadu
Ing. Břetislav Svozil CSc.
tel: 722 592 586
e – mail: reditel@khkjmk.cz

Asistentka
Renata Vlašínová
tel: 542 425 261
e – mail: info@khkjmk.cz


Zastoupení v Krajské hospodářské komoře Jihomoravského kraje

Předseda představenstva
Miroslav Kasáček

Místopředseda představenstva
Ing. Luděk Šebesta


Představenstvo člen

Ing. Pavel Šafařík

Představenstvo člen
Josef Šlahůnek

Představenstvo člen
Mgr. Ludmila Nolčová

Představenstvo člen
Jaromír Kratochvíl

Dozorčí rada – předseda
Ing. Zdeněk Ondráček

Místopředseda – DR
Jana Pilátová

Člen DR

Ing. Radim Matyáš